Изборът на подходящо моторно масло е от ключово значение за поддържането на доброто техническо състояние и дългия живот на вашия автомобилен двигател. Моторното масло изпълнява няколко основни функции - смазва движещите се части, охлажда горещите зони на двигателя, почиства отлаганията и предпазва от корозия и износване. На пазара са налични три основни типа моторни масла - минерални, синтетични и полусинтетични. Нека разгледаме подробно особеностите на всеки от тях.

 1. Минерални моторни масла

Минералните масла се получават чрез рафиниране на суров нефт. Те са най-широко използваният тип моторни масла в миналото и все още намират приложение при по-старите двигатели.

Предимства на минералните масла:

 • По-ниска цена в сравнение със синтетичните и полусинтетичните
 • Подходящи за по-стари двигатели, при които не се изискват висококачествени масла

Недостатъци на минералните масла:

 • По-кратък интервал между смените поради по-бързото разграждане на маслото
 • По-слаба защита на двигателя при екстремни температури и натоварвания
 1. Синтетични моторни масла

Синтетичните масла са изцяло създадени по химичен път в лабораторни условия. Те предлагат най-високо качество и ефективност сред моторните масла.

При производството на синтетичните масла минералното масло се разгражда до най-основните му молекули чрез сложен химически процес. Така се отстраняват нежеланите вещества и примеси, а молекулите се оптимизират за по-добри експлоатационни качества. Крайният резултат е моторно масло с еднородни молекули с идеален размер и форма за превъзходно смазване и защита при всякакви условия.

Предимства на синтетичните масла:

 • Осигуряват най-добрата защита на двигателя при всякакви условия
 • Позволяват по-дълъг интервал между смените на маслото
 • Водят до по-добра горивна ефективност и потенциално по-малко разход на гориво

Недостатъци на синтетичните масла:

 • Имат по-висока цена от другите типове масла
 • Може да не са подходящи за някои по-стари конструкции двигатели
 1. Полусинтетични моторни масла

Полусинтетичните масла, известни още като синтетични смеси, съдържат комбинация от синтетична и минерална база. Целта е да се предложи добър баланс между качество и цена.

Предимства на полусинтетичните масла:

 • Добро съотношение качество-цена
 • Подходящи за повечето съвременни бензинови и дизелови двигатели

Недостатъци на полусинтетичните масла:

 • При тежки условия може да не осигуряват нивото на защита на изцяло синтетичните масла
 1. Класификации на моторните масла

Освен по типа базово масло, моторните масла се класифицират и по експлоатационните си свойства от различни организации. Двете най-разпространени са на Американския петролен институт (API) и на Асоциацията на европейските производители на автомобили (ACEA).

API класификацията разделя маслата на две основни категории:

 • За бензинови двигатели: от SJ за по-стари до най-новия SN стандарт.
 • За дизелови двигатели: от CH-4 до най-новия CK-4 стандарт.

По ACEA класификацията маслата са разделени на 4 категории:

 • A/B: за леки бензинови и дизелови двигатели
 • C: съвместими с модерните системи за третиране на отработените газове
 • E: за тежкотоварни дизелови двигатели

Класификацията по SAE пък определя вискозитета на маслото, като по-нисък номер означава по-нисък вискозитет и по-добри характеристики при студен старт. Популярни класове са 0W-xx, 5W-xx за целогодишна употреба и 10W-xx, 15W-xx за лятна.

 1. Смесване и разход на масло

Смесването на различни масла като цяло не се препоръчва, но в краен случай е допустимо да се смесват масла от един и същ тип (минерално с минерално, синтетично със синтетично), както и синтетично с полусинтетично. Маслата трябва да са и с близък вискозитет, например 5W40 с 5W30.

Нормалният разход на моторно масло зависи от типа двигател - бензинов, дизелов, турбо. Измерва се в грамове или литри масло, изразходвани на 100 литра гориво. Типичните стойности са:

 • Бензинови двигатели: 50-100 г/100 л (0,05-0,1%) за нормално износени; до 600-800 г/100 л (0,6-0,8%) за силно износени
 • Турбо бензинови: около 200 г/100 л (0,2%) за износени; до 800 г/100 л (0,8%) при дефектен турбокомпресор
 • Дизелови: около 200 г/100 л (0,2%) за нормално износени

Ако разходът е над тези стойности, трябва да се провери състоянието на двигателя.

 1. Проверка и смяна на маслото

Нивото и състоянието на маслото трябва да се проверяват редовно чрез маслоизмерителната пръчка при спрян и охладен двигател, паркиран на равно. При нормална работа маслото е чисто и нивото му е между максималната и минималната отметки на пръчката.

Интервалът за смяна на маслото е между 10 000 и 30 000 км в зависимост от типа двигател, маслото и условията на експлоатация. При чести студени стартове и градско движение се препоръчва по-често.

В заключение, изборът на моторно масло зависи от типа и възрастта на двигателя, както и от условията на шофиране. Синтетичните масла предлагат най-добра защита, следвани от полусинтетичните, докато минералните са подходящи за по-стари двигатели. Винаги спазвайте препоръките на производителя за вискозитета и качеството на маслото, и го сменяйте редовно. Така ще осигурите дълъг и безпроблемен живот на вашия двигател.